Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества...

^ Міністр Д.В. Табачник
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України

06.12.2010 № 1205


^ Типові штатні нормативи
загальноосвітніх навчальних закладів


1. Типові штатні нормативи загальноосвітніх навчальних закладів поширюються на усі типи загальноосвітніх навчальних закладів (отдалі – школи), крім шкіл-інтернатів Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... усіх типів, спеціальних, санаторних шкіл, шкіл соціальної реабілітації та вечірніх (змінних) шкіл, та визначають максимальну кількість посад (штатних одиниць). Формування штатів шкіл передбачається з урахуванням їх контингенту учнів, кількості класів, режиму роботи Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества..., площ та санітарного стану приміщень, будівель і споруд.

2. Штатний розпис школи розробляється в межах затвердженого центральними та місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування фонду заробітної плати, дотримуючись найменування посад, передбачених цими Типовими Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... штатними нормативами.

3. При визначенні штатного розпису школи кількість учнів шестирічного віку, навчання яких організовано в дошкільному навчальному закладі, не враховується.

4. Для надання платних послуг за рахунок спеціального фонду можуть утримуватися інші посади Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества..., необхідні для надання цих послуг.
Таблиця
^ Найменування посади Нормативна чисельність
(максимальна)

Умови введення

1

2

3
^ Директор школи
1


Посада директора вводиться у школах І ступеня за наявності 20 і більше учнів, а також у Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... всіх інших школах незалежно від кількості учнів і класів у их:

Защитник директора школи з навчальної, навчально-виховної роботи у школах І, І-ІІ,

І-ІІІ, ІІ-ІІІ та ІІІ ступенів

0,5

при кількості 6-9 класів Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества...

1

при кількості 10-20 класів

1,5

при кількості 21-29 класів

2

при кількості 30 і більше класів


Крім того:

у школах І-ІІІ ступенів, які мають один-чотири 9-11 класи, кількість посад защитників директора збільшується на 0,5 штатної одиниці, п’ять Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... і більше 9-11 класів – на 1 штатну одиницю;

у спеціалізованих середніх школах І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням іноземної мови, ліцеях, гімназіях та колегіразумах вводиться додатково посада защитника директора.

У межах вказаних норм за наявності двадцяти Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... 1-го і більше класів має бути введено не менше 0,5 штатної одиниці посади защитника директора з виховної роботи

Защитник директора з господарської роботи

1

Вводиться в міських школах та школах селищ міського типу Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... з кількістю учнів понад 600 та в сільських – з кількістю учнів понад 400 осіб

Завідувач

господарства

1

Вводиться в міських та селищних школах з кількістю учнів від 100 до 600 та в сільських - з кількістю учнів від 80 до 400 осіб за наявності восьми Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... і більше класів.

У школах І ступеня така посада вводиться при кількості 6 і більше класів

Педагог-організатор

0,5

при кількості 5-7 класів (з 1 по 9 клас)

1

при кількості 8-37 класів (з 1 по 9 клас)

2

при кількості Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... 38 більше класів (з 1 по 9 клас)

Вихователь0,5

(на один автобус)У школах, що мають групи продовженого денька, вводиться посада вихователя для роботи групи продовженого денька залежно від загальної кількості годин роботи груп, виходячи з норми на Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... ставку 30 годин на тиждень.

Вводиться додатково за наявності у школі організованого підвезення учнів шкільним автобусом для супроводу дітей (незалежно від кількості шкіл, що обслуговує автобус).

У школах, де запроваджується інклюзивне навчання Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества..., може вводитися посада вихователя (асистента вчителя) для роботи з учнями, які мають вади розумового (або) фізичного розвитку, з розрахунку 0,5 ставки на клас, у якому навчаються такі діти

Майстер виробничого навчання:


Вводиться у школах І Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества...-ІІІ ступеня, де організовано виробниче навчання з керування транспортними засобами, боті на сільськогосподарських машинах, боті на компьютер’ютері та іншій організаційній техніці:


з керування транспортними засобами1 посада

на групу 35 учнів;

за кількістю учнів Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... менше 35 - пропорційно кількості учнів

на сільськогосподарських машинах1 посадана групу 35 учнів.

Учні в групі для удобного навчання боті на сільськогосподарських машинах можуть комплектуватися як з однієї, так і з кількох шкіл

по боті із Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... компьютер’ютером та іншою оргтехнікою

1 посада

вводиться з розрахунку на чотири групи

Керівник гуртка, секції, студії


0,5

Вводиться в усіх школах:

при кількості 5-15 класів

1

при кількості 16 – 30 класів

1,5

при кількості 31 і більше класів.

Крім того, в школах І-ІІІ Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... ступеня на гурткову боту військо-патріотичного та спортивного напряму передбачається додатково 0,5 посади керівника гуртка

Практичний психолог

Соціальний преподаватель
Посади практичних психологів, соціальних преподавательів вводяться в штати шкіл за умови наявності фахівців за нормативами чисельності Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... практичних психологів та соціальних преподавательів шкіл відповідно до Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 03.05.99 № 127, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 30.12.99 за

№ 922/4215 (із змінами)

Бухгалтер (головний бухгалтер)

1

Вводиться Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... у школах, які ведуть самостійний бухгалтерський облік

Секретар (секретар-друкарка)

0,5

при кількості 8-10 класів

1

при кількості 11 і більше класів

Завідувач

бібліотеки

1

Вводиться у школах, що мають 11 і більше класів

Бібліотекар

0,5

при кількості 5-10, або 25-29 класів

1

при кількості 30 і більше класів

Лаборант

0,5

Вводиться Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... за наявності обладнаних кабінетів фізики, хімії та біології на кожні п’ять 7-11 класів, але не більше 3 штатних одиниць.

У школах з контингентом менше 100 учнів посада лаборанта не вводиться

Інженер-електронік

0,5За наявності навчального компьютер Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества...’ютерного комплексу з кількістю компьютер’ютерів 6-10 одиниць

1

За наявності навчальних компьютер’ютерних комплексів з кількістю компьютер’ютерів більше 10 одиниць

Фахівець з охорони праці
Вводяться в штати шкіл за нормативами, визначеними наказом Державного комітету Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... України з нагляду за охороною праці від 15.11.2004 № 255 «Про затвердження Типового положення про службу охорони праці», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 01.12.2004 за
№ 1526/10125

Гардеробник

1

Вводиться за наявності обладнаного гардеробу на 200 окремих місць.

За наявності другої зміни вводиться Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... додаткова кількість гардеробників з розрахунку 1 штатна одиниця на 200 учнів, які навчаються в другу зміну і забезпечені місцями в гардеробі

Робітник з всеохватывающего обслуговування й ремонту будівель (або слюсар-сантехнік, столяр та інші)

0,5

при кількості до Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... 7 класів включно

1

при кількості 8-20 класів

1,5

при кількості 21-37 класів

2

при кількості 38 і більше класів.

У школах, що мають санітарно-очисні споруди, робітник з всеохватывающего обслуговування й ремонту будівель вводиться з розрахунку 1 штатна одиниця в зміну Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... з урахуванням кількості робітників, передбачених цим пт

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

0,5

при кількості 9 класів

1

при кількості 10 і більше класів


Машиніст (кочегар) котельні

2 штатні одиниці в зміну

Вводиться в школах, де опалення приміщень не передано в Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... систему житлово-комунального господарства.


За наявності центрального опалення:


в котельнях, що опалюються твердими видами палива (торф, кам’яне вугілля),

з поверхнею нагріву котлів понад 75 м2

1 штатна одиниця в зміну

в Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... котельнях з газовим опаленням


2 штатні одиниці

в зміну

в котельнях, що не обладнані автоматикою безпеки

Опалювач

0,5 штатної одиниці опалювача на кожні 5 печей (але не менше 0,5 штатної одиниці на школу)

За наявності пічного опалення


У школах з централізованим теплопос Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества...-тачанням (ТЕЦ), що мають тепловий пункт або елеватор, додатково вводиться штатна одиниця робітника з всеохватывающего обслуговування й ремонту будівель, а за наявності бойлерів, насосів - 1 посада такового робітника в зміну.

Штатні одиниці кочегарів, опалювачів і Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... робітників з обслуговування і поточного ремонту, передбачені цим пт, вводяться на опалювальний сезон. Із загальної кількості вказаних штатних одиниць машиністів (кочегарів) і робітників, передбачених цим пт, вводиться одна штатна одиниця (0,5 штатної одиниці Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... опалювача) на рік

Водій автотранспортних засобів (автобуса)

1

За наявності автотранспортного засобу (автобуса) для організованого підвезення учнів на навчання і додому

Лікар-педіатр

1

Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я, посада вводиться Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... за наявності 1000 і більше учнів

Сестра медична0,5

Якщо медичне обслуговування школи не здійснюється закладами охорони здоров’я, посада вводиться з розрахунку:

при кількості 100 і менше учнів

1

при кількості 101 і більше учнів

Сестра медична з дієтичного Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... харчування

0,5


При кількості від 60 до 200 учнів, які харчуються

1

понад 200 учнів, які харчуються

Кухар0,5

У школах, які самостійно організовують харчування учнів 1-4 класів та інших учнів, які згідно з чинним законодавством забезпечуються харчуванням:

до 60 учнів, що харчуються

1

60-100 учнів, що харчуються

1,5

100-200 учнів Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества..., що харчуються

2

понад 200 учнів, що харчуються

Підсобний робітник

1

У школах, які організовують харчування учнів самостійно

Комірник

1

У школах, які організовують харчування учнів самостійно

Двірник (садівник)

-

Посада двірника вводиться у школах відповідно до встановлених законодавством норм площі, що прибирається Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества.... У школах, які мають фруктовий сад чи земельну ділянку з декоративними насадженнями площею не менше 1,5 га, додатково може вводиться штатна одиниця посади садівника

Охранник*

-

Штатна одиниця посади охранника вводяться з метою забезпечення Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... охорони приміщень та споруд загальноосвітніх навчальних закладів упродовж необхідного для цього часу, де немає можливості передати охорону приміщення на пульт позавідомчої охорони

Прибиральник службових приміщень

0,5

На кожні 250 м2 площі, що прибирається, але не менше 0,5 посади на Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... школу.

У школах, де заняття проводиться в другу зміну або є групи продовженого денька, додатково вводиться штатна одиниця з розрахунку 0,5 штатної одиниці на 250 м2 площі, що використовується учнями цієї зміни Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... або групами продовженого денька. При розрахунку площі, що прибирається, не враховується площа стін, вікон, панелей.

Крім того, може не враховуватися площа класних кімнат (кабінетів) 8-11 класів, якщо вона прибирається учнями цих класів
* Відповідно Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... до Міжгалузевих норм чисельності робітників, що обслуговують громадські будівлі, затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 11.05.2004 № 105, загальна чисельність охранників розраховується за формулою: Чзс = Чн Кн, де: Чн - нормативна чисельність за таблицею, осіб; ^ Кн Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... – коефіцієнт, що враховує невиходи (щорічні відпустки, хвороби тощо). Прийнято Кн = 1,15.
Норма чисельності охранників визначається згідно із таблицею:

№ з/п

Кількість постів, од.

Тривалість охорони об’єкта на добу, год.

8

12

16

24
^ Чисельність, осіб

1

1

1,7

2,5

3,4

4,5

2

2

3,4

5,0

6,8

10,0

3

3

5,1

7,5

10,2

15,0


Защитник Міністр Д.В. Табачник - Приказ роо от 01. 10. 2012г. №667 «Об итогах районного Конкурса изобразительного творчества... директора департаменту

економіки та фінансування О.М. Щеглова

model-1-klassicheskoj-formoj-linejnoj-modeli-yavlyaetsya-obobshennoe-uravnenie-sostoyaniya.html
model-2-kommunikativnij-akt-nesvoevremenen.html
model-4-one-may-mozhno-one-may-not-nelzya.html